COMUNICACIÓ

Prepara tot el material de comunicació de l’AFA.

Vocal famílies: Manu Ortega (Nahia, Omako Basoa)
Mestra: Isabel
Contacte: afacomunicacio@gmail.com