ESCOLA DE FAMÍLIES

Organitza tallers i xerrades de formació per a les famílies.

Membres de la comissió: Claudia Ascué, Rosa Batalla i Anna Llorens
Vocal junta: Susagna Laya
Mestra: Paula Solsona
Contacte: afaescoladefamilies@gmail.com